výlety do říše bohyně Flóry...
 
Prohlídky:      zámecký park v Lednici      cykloprohlídka LVA      bylinková zahrada Valtice
Projekt LVA      AKCE      PUBLIKACE      KONTAKT

Akce

Pracujeme na projektu Zámocké záhrady v Holíči - I. Etapa
vloženo 0. 0. 2018

 

Informace o projektu

Název projektu: Zámocké záhrady v Holíči - I. Etapa
Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj
Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí
Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a
návštěvníky přeshraničního regionu
Kód projektu: 304021D120
Vedoucí partner projektu: Mesto Holíč
Hlavní přeshraniční partner: Průvodce parkem, z.s.
Termín realizace projektu: 12/2017 – 04/2019
Celkové výdaje projektu: 538 921,02 EUR, z toho příspěvek z EÚ: 458 082,86 EUR
Typy aktivit projektu:
Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního
významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a
kulturního dědictví, tj spojování více objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů
pro návštěvníky.
Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturních a přírodního dědictví.
Stručný popis projektu:
Zahradní turismus je odvětví CR zaměřené na poznávání různých typů zahrad a parků, přičemž
zachovává jejich přírodní a kulturní dědictví. Realizace projektu Zámecké zahrady v Holíči I. etapa je
pokračováním 0. etapy - Průvodce bylinkovou zahradou, a vychází ze zpracované Studie
proveditelnosti zámecké zahrady v Holíči. V rámci projektu je naplánována revitalizace zámeckých
zahrad v Holíči ve spojení s vytvořením uceleného produktu CR a realizací propagace příhraničních
zahrad a parků. Zvýšit přitažlivost kulturního a přírodního dědictví v oblasti zahradního turismu pro
návštěvníky a turisty v příhraničním regionu je prioritou ve spolupráci přeshraničních partnerů.

Způsob realizace a výsledky aktivit projektu:
Realizace aktivit projektu bude probíhat ve spolupráci obou projektových partnerů, odpovědnost za
realizaci projektu a naplnění očekávaných výsledků nese vedoucí partner projektu. Projektové aktivity
jsou provázané z věcného i časového hlediska a logicky na sebe navazují dle stanového
harmonogramu aktivit. Hlavní projektovou aktivitou je revitalizace zámeckých zahrad v Holíči - I.
etapa, jejímž cílem je zhodnotit areál zaniklých původních barokních zahrad a zachovat přírodní
kulturní dědictví pro budoucí generace. Revitalizace prostředí vytvoří nový oddechový a zážitkový
areál plný zeleně nejen pro turisty a návštěvníky zahrady ale i samotných obyvatel města. Součástí
revitalizace jsou naučné vodní chodníky, které se stanou zážitkovou atrakcí pro širokou veřejnost. Pro
jejich vybudování je třeba vyčistit a odbahnit rybník. Výsadba stromů, keřů a trvalek zhodnotí areál
zámeckého parku a vytvoří příjemné prostředí pro odpočinek a relaxaci. Neinvestiční částí projektu
tvoří vytvoření společného propagačního materiálu a uceleného produktu CR zaměřeného na zahradní
turismus v příhraničním regionu. Projekt bude realizován v souladu s národními a regionálními
strategiemi ČR, PHSR města Holíč na roky 2015-2021 a Studií proveditelnosti zámeckých zahrad v
Holíči z roku 2015.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR a SR.Projekt Sprievodca bylinkovou záhradou v Holíči
vloženo 20. 9. 2015

Připavili jsme s městem Holíč projekt obnovy zámecké zahrady. Vizualizaci můžete vidět zde.

https://youtu.be/4-gPjqOdM9E

 The University of Oxford Botanic Garden & Harcourt Arboretum NEWS
vloženo 10. 10. 2014

Ve zprávách z University of Oxford byl publikován článek An inspiring trip to the Czech Republic o návštěvě v Lednicko-valtickém areálu, který jsem pro dendrologickou společnost připravili v září 2013. Viz strana 7/86.

http://www.botanic-garden.ox.ac.uk/sites/botanic/files/images/Botanic%20Garden%20&%20Harcourt%20Arboretum%20news%2086,%20spring%2014,%20lo-res_0.pdf

Dále je na straně 8 článek o Chelsea Physic Garden, jejíž hlavní zahradník a PR managerka navštívil Lednicko-valtický areál na pozvání bylinkové zahrady ve Valticích.Proběhlé architoulky
vloženo 14. 4. 2014

V rámci projektu Lednicko valtický areál: Výstava s doprovodným programem reg.č. CZ0245 proběhly komentované prohlídky Architoulky nad rámec běžného programu Průvodce parkem.

Proběhlé architoulky:

č.

datum

název architoulky

CZ

A

1

8.6.2013

Architoulka  - v zámeckém parku v Lednici

19

0

2

     9.6.2013

Architoulka - park u Belvederu ve Valticích

20

0

3

16.8.2013

Architoulka - akvadukt s výkladem

21

0

4

17.10.2013

Architoulka  v zámeckém parku v Lednici

21

0

5

25.10.2013

Architoulka  v zámeckém parku v Lednici

29

0

6

31.10.2013

Architoulka - obnova zámeckého parku,film zámecký park vypravuje

23

0

7

28.11.2013

Architoulka - Apollonův chrám - přednáška Prof. Zatloukal

13

3

8

12.3.2014

Architoulka - Návod k použití Lednicko-valtického areálu

58

0

9

13.3.2014

Architoulka - Lednicko-valtický areál - turistický potenciál - Valtice

38

0

10

20.3.2014

Architoulka - Lednicko-valtický areál - turistický potenciál – Lednice

17

3

11

1.4.2014

Lednice - technické prvky, přednáší Václav Holásek

16

0

12

3.4.2014

Wilfersdorfu v Rakousku + přednáška Prof. Pejchala

7

53

 

 

 

282

59

 

 

     
     
     
     
     
     
     
   

 

 

 
   

 

 

 

 Zednářská zahrada 2014
vloženo 9. 1. 2014

Probuzení starobylé zednářské zahrady

Pozor z důvodu předpokládaného deště v sobotu 10.5. přesouváme večerní program s loučemi na pondělí 12.5. ve 20 hodin.

 

Program:

v sobotu 10. 5. 2014

Od 13:00 - 16:00 hodin bude probíhat speciální prohlídka

se zasvěceným průvodcem. Průvodce bude ukazovat zahradu na starých plánech a ukáže zájemcům zbytky původních alejí a staré stromy, které tvořili tuto jedinečnou zahradu.
Prohlídka trvá asi jednu hodinu, sraz je u pokladny zámku, kde se kupují vstupenky.

Noční program přesunut na pondělí 12.5. ve 20 hodin. Louče se zapálí ve 20:30 hodin.

v neděli 11. 5. 2014

Od 13:00-15:00 budou začínat prohlídky u zámku.
Akci pořádá Průvodce parkem o.s. se správou SZ Lednice. 

Rozšířený popis

V zámeckém parku v Lednici je vedle běžně známého procházkového okruhu vedoucího kolem zámeckého rybníku k minaretu i další, dnes zapomenutá zahrada, která čeká na své obnovení. Dodnes se z ní zachovalo pouhé torzo. Zahrada vznikla na základě barokní kompozice, která se dále rozvíjela, až v letech 1791-1799 vyvrcholila sentimentální stafážní zahradou, nesoucí prvky zednářských symbolů, jako jsou do kruhů vysázené stromy, klikaté cestičky s palouky na nichž se mohly odehrávat výjevy známé z Mozartovy Kouzelné flétny. Na mapě z roku 1799 vidíte výřez zahrady s klikatými cestičkami, kterým Johan Wolfgang Goethe, sám také člen řádu, říkal přírodičky.

Zahrada, dnes zakletá v porostu stromů, se probouzí jednou za rok, kdy v parku rozkvetou jírovce obecně známé jako koňské kaštany. Jméno Jírovec nesl mimochodem i současník a přítel Mozarta, skladatel Vojtěch Matyáš Jírovec (1763-1850). Právě kolem roku 1850, jak nasvědčuje letokruhová analýza, jírovce vysázel neznámý zahradník, snad se jmenoval Prochazka. Zapsal tak stromy do parku vzkaz minulých generací, který se objevuje vždy na počátku května. Vzhledem k velkému zájmu o toto tajemné téma připraví Národní památkový ústav, Průvodceparkem.cz a Zahradnická fakulta komponovaný program, ve kterém se budou moci návštěvníci s touto zahradou seznámit.

Stejně jako svobodní zednáři mají různé stupně poznání, můžete i při objevování zahrady projít různými stupni poznání. Od počátku května budete moci zahradu hledat sami podle brožury s výkladem a mapami. Publikace bude k dispozici na pokladně zámku. Ti návštěvníci, kteří se budou chtít o parku v Lednici i zednářské zahradě vědět více, mohou využít nové průvodcovské služby v parku. Vyvrcholením bude setkání v sobotu 12. května, kdy bude v zahradě připraven komponovaný program na celý den. Půdorys zahrady bude vyznačen v terénu a na jednotlivých zastaveních se bude odehrávat tematický program. Bude také vysazen nový jírovec, který bude znamenat začátek náznakové obnovy této zahrady. Další informace sledujte na www stránkách Zámku v Lednici.

 

Národní památkový ústav a
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Průvodce parkem.czZískali jsme grant RRAJM na výstavu o Lednicko-valtickém areálu
vloženo 8. 12. 2012

Projekt s názvem Lednicko valtický areál: Výstava s doprovodným programem reg.č. CZ0245 splnil vsechny předepsané náležitosti Regionálním monitorovacím výborem Fondu malých PROJEKTU Jižní Morava-Dolní Rakousko doporučen k Financování pro rok 2013.

Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy
vloženo 0. 0. 0000


další novinky: [1-7] [8-8]
www.pruvodceparkem.cz | e-mail: pruvodceparkem@gmail.com
výlety do říše bohyně Flóry, Zámecká park v Lednici, Lednicko-valtický areál
2012 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by SYNAPSE5.COM

Než budete pokračovat

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Cookies - nastavení

zavřít

Snažíme se náš web neustále vylepšovat. A k tomu potřebujeme data. Sbíráme je pomocí cookies, které nám pomáhají analyzovat návštěvnost a následně přizpůsobit obsah a reklamu. Pokud se sběrem cookies nesouhlasíte, klikněte zde.

Správa předvoleb souhlasu

Nezbytné cookies

Bez nich se web neobejde. Zajišťují, aby vše fungovalo, jak má.

vždy povoleno

Marketingové cookies

Shromažďují informace, které pomáhají k lepšímu přizpůsobení reklam vašim zájmům.

Personalizační cookies

Se zapnutým personalizovaným cílením budeme zpracovávat informace o vašem chování na webu. Díky tomu jsme vám schopni nabídnout to, co vás zajímá.

Analytické cookies

Pomáhají nám zjistit, kdo navštěvuje náš web a jak ho lidé používají. Díky těmto datům můžeme efektivně pracovat na vylepšování obsahu i funkčnosti.